Financieel plan
prijs : 500 €

Een financieel plan opmaken is geen overbodige luxe. Soms is het wenselijk (voor uw bankier) en soms is het noodzakelijk (bij de oprichting van een vennootschap).

Meer nog dan het opstellen van een ondernemingsplan - waarvan het financieel plan deel uitmaakt - is het gedetailleerd opstellen van de cijfers bepaald geen sinecure.

Niet alleen moeten de omzetcijfers en kostenramingen kloppen, ze moeten ook in de tijd gespreid worden en voorkomen in een kasstroom met liquide middelen. Alleen zo ziet u pijnpunten en eventuele tekorten.

Het is deze manier van werken die maakt dat u niet hoeft te vrezen voor uw bestuurdersaansprakelijkheid bij de oprichting van een vennootschap.

Wij zorgen dat u een volledig plan bekomt. Met inbegrip van een uitgewerkt investeringsplan, gedetailleerde cash flow, duidelijke resultatenrekening en alle andere elementen die belangrijk zijn voor uw onderneming op financieel en fiscaal vlak.

Dit op basis van onze kennis, inzichten en ervaring, gecombineerd met de informatie die u ons aanreikt via e-mail en telefonisch onderhoud.