Financieel plan
prijs : 500 €

Een financieel plan opmaken, kan wenselijk zijn (voor jezelf of voor een bank). Een financieel plan opstellen, kan ook noodzakelijk zijn. Dat is het geval bij de oprichting van een vennootschap.

Gelet op het verplicht karakter bij de oprichting van een vennootschap - en de mogelijke gevolgen hiervan op langere termijn - is het opstellen bepaald geen sinecure.

Niet alleen moeten de omzetcijfers en kostenramingen kloppen, ze moeten ook in de tijd gespreid worden om de kasstroom en liquide middelen in kaart te brengen. Samen met eventuele investeringen en hun financiering.

Alleen op deze manier, hoeft u niet te vrezen voor uw bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement..

Wij bezorgen u een volledig financieel plan.

Dit op basis van onze kennis, inzichten en jarenlange ervaring.

Het plan omvat een uitgewerkt investeringsplan, gedetailleerde cash flow, duidelijke resultatenrekening en alle andere elementen die belangrijk zijn op financieel vlak.

Indien het gaat om een beperkt overzicht d.w.z. enkel om in regel te zijn bij de oprichting van een vennootschap of voor de aanvraag van een financiering bij uw bank, geniet u 50% reductie. U betaalt dus de helft van de vooropgestelde kostprijs.