Samenwerkingsovereenkomst
prijs : 22,50 €

U hebt werknemers en u hebt zelfstandigen. Dat zijn 2 totaal verschillende statuten. Soms kan het zijn dat iemand over het statuut van zelfstandige beschikt maar in feite een verdoken werknemer is.

Dan is er sprake van schijnzelfstandigheid en dat valt best te vermijden.

Alles staat of valt met uw intentie wanneer u met een zelfstandige of als zelfstandigen onderling samenwerkt. Daarom is het raadzaam om bij aanvang een samenwerkingsovereenkomst te laten opstellen.

Hierin geven beide partijen aan dat ze op zelfstandige basis willen samenwerken en bepalen ze de modaliteiten.

U kunt hiervoor ons uitgelezen model als voorbeeld gebruiken. Het is een kant-en-klaar document opgesteld in Word waardoor u het gemakkelijk kunt aanvullen met uw persoonlijke gegevens en afdrukken voor ondertekening.

Het model houdt rekening met alle elementen die komen kijken bij de samenwerking met of tussen zelfstandigen. In het bijzonder met alle zaken die bepalend zijn om te kunnen oordelen of iemand al dan niet als schijnzelfstandige aan de slag is (met alle gevolgen vandien).

Dit model wordt vaak als voorbeeld samenwerkingsovereenkomst gebruikt in juridische en sociale kringen.